Tietoja meistä

Vertaisopisto tukee jatkuvaa ja elinikäistä oppimista

Taustaa

Vertaisopiston malli ja palvelut

Vertaisopisto on uusi kansallinen toimija. Sen taustalla toimii jyväskyläläinen Discovery Street Oy, jonka missiona on saada aikaan positiivista vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Vertaisopiston toimintaa ohjaa keski-suomalaisista julkisista toimijoista koottu ohjausryhmä. Vertaisopisto tukee jatkuvaa oppimista sekä elinikäistä oppimista – aktiivista elämäntapaa.

Vertaisoppimista on tutkittu Sitran Osaamisen Aika ohjelmassa sekä se on mukana hallitusohjelmaan kuuluvassa TYÖ2030 ohjelmassa Oppimisverkostona. Vertaisopisto on ollut näissä molemmissa ohjelmissa mukana.

Kaikkien pääsy ihmiskunnan jo keräämään kokemus- ja tutkimustietoon tulisi olla ihmisoikeus. Tästä syystä Vertaisopiston kehittämä malli on ilmaiseksi otettavissa käyttöön. Kaikki tieto vertaisoppimisen mallista on avoimesti saatavilla.

Vertaisuus itsessään ei kuitenkaan saa aikaan oppimista, eikä vertaisuus saa aikaan vertaisoppimisen ryhmiä. Vertaisopisto tarjoaa palveluja, joiden kautta se tukee vertaisoppimisen mallin käyttöönottoa yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Vertaisopisto vie alati-edistyvää sivistystä eteenpäin

Asia, mistä olen innostunut ja jonka koen osaavani, ja jonka avulla ilahdutan muita tai olen muille ihmisille sitä kautta hyödyksi näyttää muodostavan toinen toistaan ruokkivan positiivisen kehän. Oppiminen saa sitä kautta merkityksellisen muodon, mutta sitä kautta pystyy toteuttamaan itseään ihmisenä ja hyödyttämään omia sisäisiä kyvykkyyksiä ja potentiaaliaan. Tunne, jossa tavallaan sattumalta teen jotain, mistä on muille hyötyä, saa aikaan positiivisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Kyky tarkastella asioita useasta eri näkökulmasta on viisauden ehto. Viisas ihminen ymmärtää, että yhtä oikeaa vastausta ei ole. Askel kohti viisasta ajattelua on moninäkökulmaisuus. Yksi syy siihen, miksi yksinkertaiset vastaukset ja populistiset liikkeet vetoavat, on osattomuus, arvottomuuden tunne. Ihmiset kokevat, että päätöksiä tehdään heitä ymmärtämättä. Elämänkokemusten myötä viisauden on mahdollista karttua, jos ihminen on avoin uusille ajatuksille ja kokemuksille. Toisaalta mukavuusalueella ja ”omassa kuplassa” eläminen kaventaa näkemyksiä.

Maailman kehittyminen ja sivistyksen edistäminen kaipaa meitä kaikkia. Kukaan ei voi olla vain passiivinen matkustaja tai tiedon kuluttaja. Jokaisella ihmisellä on oikeus päästä käsiksi tietoon, ja osallistuminen tiedon tuottamiseen, soveltamiseen ja levittämiseen on velvollisuus, joka jokaisen on kannettava tässä globaaliin kukoistavan sivilisaation rakennushankkeessa – kukin omien lahjojensa ja kykyjensä mukaan.

Vertaisopisto luo tiloja, jossa näkökulmat laajentuvat, tieto karttuu ja leviää ja se valjastetaan edistämään yhteistä hyvää.

Mika Korhonen
Vertaisopiston ohjaaja
mika.korhonen ( ) discoverystreet.fi
+358 405746823

Mika toimii ohjaajana Vertaisopiston ryhmissä ja kehittää aktiivisesti Vertaisopiston toimintaa.

Outi Ihanainen-Rokio
Vertaisopiston ohjaaja
outi.ihanainen ( ) growthsetters.fi

Outi toimii ohjaajana Vertaisopiston ryhmissä ja kehittää aktiivisesti Vertaisopiston toimintaa.

Katri Keskinen
Vertaisopiston ohjaaja
katri.keskinen ( ) discoverystreet.fi

Katri toimii ohjaajana Vertaisopiston ryhmissä ja kehittää aktiivisesti Vertaisopiston toimintaa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: