Valmennukset ja palvelut

Vertaisoppiminen soveltuu oppimisen malliksi lukuisiin erilaisiin ympäristöihin.

Tuotepäälliköiden ryhmä voi keskittyä parhaan käytäntötiedon jakoon. Tulevaisuudentutkijoiden ryhmä voisi pohtia tulevaisuuden trendejä omaksi ilokseen ja olemaan herkempiä muutoksille työelämässä. Toimitusjohtajien, rehtorien ja lääkäreiden ryhmät taas olisivat sellaisia ”esson baareja”, joista kukaan halua olla pois, koska se voi olla ainoa vertaisryhmä mihin kuulua ja oppia kollegoilta. Työllisyyskoulutuksessa olevien alanvaihtajien ryhmässä päätavoite voi olla oppimimaan aktivoituminen ja sitä kautta aktiivinen elämäntapa. Opiskelijoille se voi olla paikka tutustua jo työelämässä oleviin ihmisiin ja itse työelämään.

Tai se voi olla maaseutukaupungin yrittäjien kohtauspaikka, missä pohditaan, että mitä se digitalisaatio meille ihan aikuisten oikeasti tarkoittaa. Vertaisoppimisryhmä voi tuoda erilaisia ammattikuntia yhteen oppimaan toisiltaan – vaikkapa lääkärit, sairaanhoitajat, opiskelijat ja opettajat – ja sitä kautta murentaa ihmisten välissä olevia raja-aitoja ja rakenteita.

Vertaisopisto suuntaa katseet kohti oppimista

Vertaisuus itsessään ei luo vielä oppimista. Eikä vertaisuus itsessään saa vielä ryhmiä kokoontumaan oppimisen äärelle. Tarvitaan siis vähän muotoa ympärille, ja innokkaan ihmisen joka kutsuu ihmiset mukaan.

Vertaisoppimista kehittävä Vertaisopisto tarjoaa yksinkertaisen mallin, rungon ja säännöt ryhmien toimintaan, jonka keskiössä on oppiminen, ja se tukee ja kouluttaa ryhmien vetäjiä ja yhteyshenkilöitä eli aktiiveja. Vertaisoppimisen mallin soveltamiseen eri ympäristöihin – vaikkapa osaksi yrityksen tai organisaation sisäistä toimintaa, tai yritysyhteistyön työkaluksi – on myös tarjolla koulutusta. Lisäksi Vertaisopisto voi myöntää virtuaalisia osaamismerkkejä tuoden hankittua osaamista näkyväksi ja liitettäväksi vaikka CV:hen!

Vertaisopisto vie alati-edistyvää sivistystä eteenpäin

Asia, mistä olen innostunut ja jonka koen osaavani, ja jonka avulla ilahdutan muita tai olen muille ihmisille sitä kautta hyödyksi näyttää muodostavan toinen toistaan ruokkivan positiivisen kehän. Oppiminen saa sitä kautta merkityksellisen muodon, mutta sitä kautta pystyy toteuttamaan itseään ihmisenä ja hyödyttämään omia sisäisiä kyvykkyyksiä ja potentiaaliaan. Tunne, jossa tavallaan sattumalta teen jotain, mistä on muille hyötyä, saa aikaan positiivisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Kyky tarkastella asioita useasta eri näkökulmasta on viisauden ehto. Viisas ihminen ymmärtää, että yhtä oikeaa vastausta ei ole. Askel kohti viisasta ajattelua on moninäkökulmaisuus. Yksi syy siihen, miksi yksinkertaiset vastaukset ja populistiset liikkeet vetoavat, on osattomuus, arvottomuuden tunne. Ihmiset kokevat, että päätöksiä tehdään heitä ymmärtämättä. Elämänkokemusten myötä viisauden on mahdollista karttua, jos ihminen on avoin uusille ajatuksille ja kokemuksille. Toisaalta mukavuusalueella ja ”omassa kuplassa” eläminen kaventaa näkemyksiä.

Maailman kehittyminen ja sivistyksen edistäminen kaipaa meitä kaikkia. Kukaan ei voi olla vain passiivinen matkustaja tai tiedon kuluttaja. Jokaisella ihmisellä on oikeus päästä käsiksi tietoon, ja osallistuminen tiedon tuottamiseen, soveltamiseen ja levittämiseen on velvollisuus, joka jokaisen on kannettava tässä globaaliin kukoistavan sivilisaation rakennushankkeessa – kukin omien lahjojensa ja kykyjensä mukaan.

Vertaisopisto luo tiloja, jossa näkökulmat laajentuvat, tieto karttuu ja leviää ja se valjastetaan edistämään yhteistä hyvää.

Valmennukset ja Palvelut

Avaimet käteen -toteutus

Sosiaalinen liittyminen on vertaisoppimisen kannalta tärkeää: havaitsemme ympäristön ja siinä olevat ihmiset turvalliseksi, koemme olomme levolliseksi ja kykenemme liittymään yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Oppiminen vaatii sosiaalisen liittymisen taitoa, kykyä sekä sitkeyttä sosiaalisissa tilanteissa, ja nämä ovat opittavissa olevia taitoja.

Voit tilata vertaisoppimisen ryhmien käynnistyksen palveluna tai projektina: kokoamme ihmiset yhteen, haarukoimme ihmisiä kiinnostavat aiheet, koulutamme aktiivit ja yhteyshenkilöt ja tuemme heitä koko matkan ajan!

Starttipaketti

Opittavan aiheen kontekstin itsessään oltava ihmiselle myös kiinnostava, lähestulkoon jonkinlaisia tunteita ja intohimoja herättävää, koska mielenkiinto itse aiheeseen saa tutkimaan aihetta lisää ja yhdistelemään jo opittua tietoa yhteen.

Starttipaketin myötä saat omakohtaisen kokemuksen vertaisoppimisesta, sillä koko oppimisprosessi toteutetaan vertaisoppimisen ryhmänä. Osana Starttipakettia käynnistämme yhdessä vertaisoppimisen toiminnan valitulle kohderyhmälle ja luomme sille yhdessä edellytykset onnistua. Matkaamme ensimmäisten ryhmien ja aktiivien kanssa. Lopputulemana organisaatiollasi on kyvykkyys käyttää vertaisoppimista omatoimisesti yhtenä elinikäisen oppimisen työkaluna!

Vertaisoppimisen Perusteet –koulutus

Vertaisoppimisen Perusteet -koulutuksessa käydään läpi vertaisoppimisen perusteita:

  • Ihmiskäsitys
  • Vertaisopiston malli
  • Minä vertaisena
  • Oppijan identiteetti
  • Aktivoinnin keinot
  • Vertaiskohtaamiset
  • Luottamus ja psykologinen turvallisuus

Koulutuksen aikana suoritetaan harjoittelu ja pidetään oppimispäiväkirjaa. Oppiminen on lähiopetuksena ja tarpeen vaatiessa virtuaalisena toteutuksena.

Jatkuvan oppimisen systematisointi isoissa organisaatioissa

Kaikki tuntevat jollain tavalla vertaisoppimisen ja meillä kaikilla on siitä jotain kokemusta. Pelkkä ajan ja resurssien antaminen ei vielä synnytä oppimista, tarvitaan jonkin verran oppimiseen ohjaavia rakenteita. Vertaisuus sinällään ei luo automaattisesti vertaisverkko-oppimista, vaan vaatii sitä, että ihmiset tuodaan yhteen. Yksi vertaisverkko ei myöskään automaattisesti synnytä ympärilleen lisää muita samanlaisia verkostoja

Vertaisopisto tekee satunnaisesta ja kokeilevasta organisaation oppimisesta sytemaattista: kuin potkupallosta jalkapalloa!

Osaamismerkit

Uudet oppimiset tavat (virtuaaliympäristöt, vertaisoppiminen, mikro-oppiminen) ovat arkea monessa työssä ja tarve oppia on osa työtä. Koulutustilastot eivät välttämättä tallenna tällaista uutta, pirstaloitunutta työssäoppimista.

Osaamismerkit tuovat muuten piiloon jäävää osaamista näkyväksi. Virtuaalisten osaamismerkkien hallinnointi – toteutus, hallinnointi ja jakaminen – voidaan liittää osaksi mitä tahansa muuta palvelua.

Tarvittaessa Vertaisopisto voi hallinnoida kaikkia organisaation osaamismerkkejä.

Vertaisryhmien tapaamiset ovat aina olleet innostavia ja olen alkanut muutenkin tutkimaan elämää ja opiskelemaan sitä enemmän.

— vertaisryhmän osallistuja

Oma ryhmäni on minulle henkireikä. Pääsen tuulettamaan omia ajatuksiani ja käymään hyviä, merkityksellisiä keskusteluja. Korona-ajan jälkeen jokainen kerta on kuin juhlaa.

— vertaisryhmän osallistuja

Vertaisoppiminen yhdistää.

– vertaisoppimisryhmän osallistuja

Haluatko kuulla lisää vertaisoppimisesta?

Ota yhteyttä!

Asiantuntijamme tulevat mielellään kertomaan vertaisoppimisen mahdollisuuksista eri ympäristöissä, tulevat mukaan hankevalmisteluihin ja pilotteihin!

Mika Korhonen
+358 40 5746823
mika.korhonen (a) discoverystreet.fi

Katri Keskinen
+358 50 5614437
katri.keskinen (a) discoverystreet.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: